14 dienu atgriešanas tiesības

10 gadu remonta garantija

Pārbaudīta izcelsme

Home
Noteikumi

Noteikumi

Tefal e-veikala vispārīgie pārdošanas noteikumi

1. Ievads

Šie Tefal e-veikala pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi un nosacījumi) attiecas uz visiem pircējiem (turpmāk tekstā - Pircējs), kuri pasūta Preces un pakalpojumus (turpmāk tekstā - Preces) no Tefal e-veikala vietnē https://tefal.lv (turpmāk tekstā - e-veikals). Preču pārdevējs ir “Aktsiaselts Antista”, reģistra kods 10508414, adrese Laki põik 6, 12918 Tallinn, Harju apgabals, Igaunija (turpmāk - Pārdevējs). Pērkot Preces, izmantojot Tefal e-veikalu, Pārdevējs un Pircējs noslēdz pārdošanas līgumu (turpmāk tekstā - Līgums).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Preces tiks piegādātas tikai uz Latviju ar Preču saņemšanas apstiprinājumu.

Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz pircējiem. Juridiskām personām ir jāsazinās tieši ar Pārdevēju.

Pasūtījumu e-veikalā var patstāvīgi iesniegt rīcībspējīga persona, kura ir pilngadīga (persona, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu). Atbildību par sekām, kas iestājās, ja tiek veikts pasūtījums, kuru veica persona, kas neatbilst pasūtījuma veikšanas kritērijiem, uzņemas persona, kuras bankas konts vai kredītkarte tika izmantota maksājuma veikšanai.

Informācija par Preci tiek attēlota e-veikalā tieši pie Preces.

E-veikalā attēlotie Preču attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.

Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus, publicējot atjauninātos Noteikumus un nosacījumus vietnē https://www.tefal.lv . Atjauninātie Noteikumi un nosacījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas vietnē https://www.tefal.lv . Ja Pircējs izvietoja pasūtījumu pirms Noteikumi un nosacījumu grozījumi stājās spēkā, tad tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju attiecas uz Pasūtījuma izvietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un nosacījumiem.

2. Mērķis

Šī dokumenta mērķis ir noteikt pārdošanas nosacījumus starp Pārdevēju un Pircēju, jo īpaši jautājumos, kas attiecas uz pasūtījumu, pakalpojumiem, maksājumiem un piegādes noteikumiem. Visus posmus, kas nepieciešami pasūtījuma veikšanai starp pusēm, regulē Noteikumi un nosacījumi.

Atzīmējot izvēles rūtiņu "Es piekrītu noteikumiem", Pircējs piekrīt ievērot šos Noteikumus un nosacījumus. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, jūs nevarēsiet izvietot savu pasūtījumu vai iegādāties Preces.

3. Pasūtījuma veikšana

Veicot pasūtījumu, Pircējs pieņem pārdošanai piedāvāto Preci, tās cenu un aprakstu.

Pārdevējs apņemas apstrādāt ar e-veikalā saņemtos pasūtījumus tikai tad, ja Preces ir pieejamas. Ja pasūtītās Preces nav pieejamas, Pārdevējs par to apņemas informēt Pircēju.

Jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma var mainīties gan Preču cena, gan to pieejamība. Ja Pircējs ir izvietojis pasūtījumu pirms pasūtāmo Preču cenas izmaiņām, uz pasūtītajām Precēm attiecas cena, kas Pircējam bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

Pasūtījuma veikšanas posmi

  • Pircējs no e-veikala izvēlas vēlamo Preci un pievieno to iepirkumu grozam.
  • Pircējs izvēlas pasūtīto Preču piegādes veidu un vietu.
  • Pircējs apstiprina Preci, kas atrodas iepirkumu grozā, un maksā par Preci norēķinu vidē, kuru ir norādījis Pārdevējs. Pirms rēķina apmaksas Pircējs pārbauda, vai rēķinā sniegtā informācija atbilst Pircēja faktiskajam pieprasījumam.
  • Pēc Preču apmaksas Pircējam ir jānoklikšķina uz saites "Atpakaļ pie tirgotāja".

Līgums starp Pārdevēju un Pircēju stājas spēkā no brīža, kad Pircējs samaksā pirkuma cenu un, kad tā pilnībā tiek ieskaitīta Pārdevēja kontā. Pārdevējs neapstrādā Pircēja pasūtījuma apstiprinājumus, par kuriem nav veikta samaksa.

Par Precēm, kuras nevar pievienot pasūtījumam, Pārdevējs 14 dienu laikā atmaksās iemaksāto naudu Pircējam pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis attiecīgo samaksāto pirkuma cenu.

4. Piegāde

Preces var pasūtīt uz Pircēja norādīto adresi ar SmartPOST vai Omniva pakomātu vai ar piegādāt ar kurjeru.

Preces, kuras ir pieejamas ar vidējo piegādes laiku (dienas) no dienas, kad pasūtījums tika pieņemts (ja par pasūtītajām Precēm ir pilnībā samaksāts), piegādās kurjers. Piegādes izmaksas sedz Pircējs, un atbilstošā piegādes cenas informācija ir atrodama blakus piegādes veidam.

Pircēju informēs par piegādi, izmantojot kontaktinformāciju, ko Pircējs būs norādījis, veicot pasūtījumu. Precēm ierodoties norādītajā pakomātā, Pircējs tiks informēts ar SMS īsziņas palīdzību. Tajā būs norādīts unikāls durvju kods, lai varētu atvērt pakomāta durvis.

Pārdevējs un kurjeru uzņēmums, kas piegādā Pircējam pasūtītās Preces, nekādā veidā nenes atbildību par novēlotu piegādi vai citām sekām, ja tādas Pircējam rodas, neprecīzas, neatbilstošas vai nepareizas sniegtās informācijas dēļ, kas tika sniegta veicot pasūtījumu.

Preces tiek nodotas Pircējam tikai, pamatojoties uz piegādes pavadzīmi, vai trešajai personai, kurai ir derīga pilnvara (ieskaitot gadījumus, kad Pircējs par Preču saņēmēju pasūtījumā ir norādījis trešo personu). Pārdevējs ir tiesīgs pilnvarot trešās personas (ieskaitot kurjerus) Preču piegādei.

Jebkurā gadījumā Pircējam ir rūpīgi jāpārbauda Preču iepakojuma stāvoklis un saturs un jāatsakās no bojātas Preces. Ja Preču stāvoklis un / vai saturs ir bojāts, Pircējam ir jāatsakās pieņemt Preces un jāiesniedz atbilstošs pieteikums veidlapā “Atteikums pieņemt Preci slikta stāvokļa dēļ”, tas jāparaksta un jānorāda pasūtījuma saņemšanas datums.

Ja, saņemot Preci, tiek atklāts Preču defekts, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas ir jāinformē Pārdevēja klientu apkalpošanas dienests pa tālruni +372 _______ vai e-pastu kontakti@mail.tefal.lv .

Tālruņa līniju darba laiks ir no 10:00 līdz 21:00 no pirmdienas līdz piektdienai.

Ja Pircējs neizņem Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, pēc noteiktā Preču saņemšanas datuma, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līgumu un ir nepamatoti atteicies pieņemt piegādātās Preces. Šādā gadījumā Pārdevējam ir tiesības i) vienpusēji atkāpties no Līguma, ii) pieprasīt no Pircēja pilnu kompensāciju par nodarīto kaitējumu (piemēram, Preču uzglabāšanas izmaksas), iii) pārrēķināt Pārdevējam radušos zaudējumus, ieturot tos no Pircēja iepriekš samaksātā avansa.

Preču pārvadāšanas laikā atbildību par Precēm, kuras Pircējs iegādājās, uzņemas Pārdevējs. No Preču saņemšanas brīža Preču bojāšanas vai iznīcināšanas risks pāriet Pircējam.

5. Atteikšanās no līguma un Preču atgriešana

Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā bez iemesla atkāpties no e-veikalā noslēgtā Līguma (izņemot gadījumus, kad ir konstatēts Preču defekts).
Atteikuma tiesības beidzas 14 dienas pēc datuma, kad Pircējs vai trešā persona (izņemot kurjeru), ko iecēlis Pircējs, fiziski pārņem Preces.

Lai atgrieztu Preces, Pircējam ir jāaizpilda sadaļa par Preču atgriešanu uz kvīts, kas tika piegādāta kopā ar Preci, vai atteikuma pieteikuma veidlapa un jānosūta tā Pārdevējam kopā ar Preci, izmantojot pakomātu, ar kuru tika saņemta Prece, izmantojot attiecīgo kvīts kodu.

Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, viņam/viņai ne vēlāk kā 14 dienas pēc Preču saņemšanas rakstiskā iesniegumā, kura veidlapu var atrast šeit: [saite uz atteikuma pieteikumu], ir jāpaziņo Pārdevējam par savu lēmumu atkāpties no Līguma, un jānosūta tā uz šādu e-pasta adresi kontakti@mail.tefal.lv.

Ja tiek izmantotas atteikuma tiesības, Pircējam ir pienākums atgriezt Pārdevējam Preci ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad tika iesniegts atteikuma iesniegums.

Pircējs ir tiesīgs izmantot savas tiesības atkāpties no Līguma, ja Preces netika izmantotas vai bojātas. Tiešās Preces atgriešanas izmaksas ir jāsedz Pircējam. Ja iespējams, Preces ir jāatgriež oriģinālajā transportēšanas iepakojumā.

Atgriežamām Precēm (ieskaitot to aksesuārus) jābūt nelietotām un nebojātām. Pircējam ir tiesības pārbaudīt Preces tādā veidā, kā parasti tas tiek atļauts veikalā, un par Preces vērtības samazināšanos pārbaudes laikā, ja Preci izmantojis citā veidā, ir atbildīgs Pircējs.

14 dienu atteikuma tiesības neattiecas uz:

  • Precēm, kuras to rakstura dēļ nevar tikt atgrieztas un tiek piegādātas slēgtā iepakojumā, bet to iepakojumu ir atvēris Pircējs;
  • Precēm, kuras pēc iepakojuma atvēršanas veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ nav piemērotas atgriešanai un kurām Pārdevējs nevar konstatēt, ka iepakojums ir/nav atvērts vai Preces tika lietotas.

Ja Pircējs ir atkāpies no Līguma, Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir saņēmis atteikuma pieteikumu, atgriež Pircējam pirkuma summu kopā ar piegādes maksu. Atmaksa tiks veikta uz to pašu banku / kredītkarti, no kuras tika veikts pirkums.

Ja Pircējs apzināti vai aiz neuzmanības ir sabojājis atgrieztās Preces, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Preces atpakaļ vai pieprasīt atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

Pārdevējam ir tiesības atkāpties no konkrēta pārdošanas darījuma un pieprasīt, lai Pircējs atdod Preci, ja Preces pirkuma cena e-veikalā tika norādīta nepareizi, acīmredzamas kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar attiecīgās cenas informācijas sniegšanu.

6. Preču cena un norēķinu iespējas

Visas Preču cenas, kā arī piegādes izmaksas ir norādītas eiro kopā ar PVN.

E-veikalā pārdoto Preču cenas ir norādītas blakus Precēm. Piegādes maksa tiek pievienota cenai.

Pircējs veic priekšapmaksu par Precēm un piegādi par katru pasūtījumu. Maksājumi tiek veikti drošā vidē ārpus e-veikala sekojošā veidā:

         - norēķinoties ar bankas saiti attiecīgās bankas drošā vidē (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop) un

         - ar kredītkarti (Visa, Eurocard vai Mastercard), maksājot drošā vidē Maksekeskus AS.

Pārdevējs nepiedalās maksājuma apstrādē un viņam nav piekļuves Pircēja bankas vai kredītkartes datiem.

Maksājumi par Precēm tiek veikti e-veikala vidē norādītajā veidā. Pasūtījuma izmaksām var pievienot pakalpojuma maksu saskaņā ar līgumu, kas tiek noslēgts starp Pircēju un Pircēja banku vai kredītkartes izsniedzēju.

Pēc apmaksas veikšanas pasūtījuma apstiprinājums un rēķins pa e-pastu tiks nosūtīts Pircējam. Lai pierādītu pirkumu, Pircējs saglabā pasūtījuma apstiprinājuma dokumentus.

Pārdevējs apņemas pielikt saprātīgas pūles, lai nodrošinātu ar internetu nosūtīto datu konfidencialitāti un drošību.

Katram pasūtījumam var izmantot tikai vienu atlaides kodu. Speciālos piedāvājumus nevar apvienot.

7. Atbildība un sūdzības

Pircējam ir tiesības divu (2) gadu laikā no dienas, kad Pircējs vai viņa iecelta trešā persona, kas fiziski pārņēma Preces (kas nav kurjers), iesniegt Pārdevējam sūdzības par Precēm, kas neatbilst prasībām (ar defektiem). Sūdzība ir jāiesniedz uzreiz, bet ne vēlāk kā divu (2) mēnešu laikā pēc tam, kad ir atklājies Preces defekts. Atklājot defektu, Pircējam ir jāveic saprātīgi pasākumi, lai saglabātu un aizsargātu Preci, tostarp neizmantot Preces ar defektiem, ja Preču lietošana vēl vairāk pasliktina Preču stāvokli.

Ja Preces neatbilst Līguma noteikumiem, Pircējs ir tiesīgs izmantot likumā paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus (pieprasīt Preču remontu vai nomaiņu; atkāpties no Līguma un atdot Pārdevējam neatbilstošās Preces).

Garantija. Ja Pārdevējs vai ražotājs ir nodrošinājis Precēm garantiju pret defektiem, Pircējam kopā ar Preci tiek nodrošināti rakstiski garantijas nosacījumi un/vai tie ir pieejami elektroniski e-veikalā.

Pārdevējs nenes atbildību par i) jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem vai citām sekām, kas radušās nepareizas, nepietiekamas vai maldinošas informācijas dēļ, ko Pircējs sniedza, izvietojot pasūtījumu (ieskaitot piegādes aizkavēšanos); (ii) par jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem vai citām sekām, kas radušās to apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt; iii) Pircēja vainas Preču pasliktināšanās vai bojājuma dēļ; (iv) par jebkādiem defektiem, ko izraisījusi Preču nepareiza vai neatbilstoša lietošana; (v) par jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem vai citām sekām, kas ir radušās, ja Preces tika lietotas pretēji piemērojamajām instrukcijām un norādījumiem; vai (vi) par normālu fizisku nolietojumu, kas rodas preču normālas lietošanas rezultātā.

Ja Preces neatbilst prasībām, Pircējam ir jāiesniedz rakstiska sūdzība pa e-pastu kontakti@mail.tefal.lv . Sūdzības pamatā ir pirkumu apliecinošs dokuments (pasūtījuma apstiprinājums, rēķins u.c.). Ja nav pirkuma dokumenta, Pārdevējam ir tiesības atstāt problēmu bez risinājuma.

Sūdzība ir jāsniedz kopā ar defektīvo Preci. Ja ir nepieciešams nosūtīt Preci diagnostikai vai ekspertīzei, lai noskaidrotu defekta raksturu un cēloni, Pārdevējs un Pircējs noslēdz līgumu par apkopi un remontu.

Pārdevējs 15 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas atbild Pircējam rakstiski, vai veidā, ko var rakstiski reproducēt.

Pārdevējam ir jānodrošina, ka Preces, kas tiek pārdotas e-veikalā, atbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajiem standartiem. Apstākļi, kas tiek izklāstīti šajos standartos, netiek uzskatīti par Preču defektiem.

 

10. Personiskā informācija

Lai izpildītu pasūtījumu un nosūtītu Preces Pircējam saskaņā ar Pārdevēja privātuma politiku, Pārdevējs apstrādā Pircēja e-veikalā norādītos personas datus (tostarp vārdu, tālruņa numuru, pasta adresi, e-pasta adresi un, ja e-veikalam ir lietotāja konta funkcija, arī lietotājvārdu un paroli).

Ja Pircējs ir devis savu piekrišanu datu izmantošanai mārketinga nolūkos, kad tika noslēgts Līgums vai citādi, sniedzot nodomu paziņojumu, kas apliecina, ka Pircējs ir devis savu piekrišanu, Pārdevējs ir tiesīgs izmantot šos datus saskaņā ar nosacījumiem un mērķiem, kas ir noteiktas Pārdevēja privātuma politikā, ieskaitot personīgo tiešo mārketingu, kampaņu un atlaižu piedāvājumus Precēm un pakalpojumiem, piemēram, pa e-pastu vai SMS).

Pircējam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt savus personas datus vai pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu grozīti, precizēti un apturēti, vai arī dzēsti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, izņemot gadījumus, kas paredzēti pēc likuma.

Noslēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības koplietot un kopīgot Pircēja personas datus ar administratoru vai ja tā nav "Groupe SEB", ar minēto "Groupe SEB" uzņēmumu.

11. Intelektuālais īpašums

E-veikalā ir materiāli, kurus aizsargā autortiesību likumdošana un intelektuālā īpašuma likumi - preču zīmes un cita informācija, kas tiek uzskatīta par komercnoslēpumu, tostarp teksti, programmatūra, fotoattēli, video, grafika, mūzika un skaņas, kā arī viss e-veikala saturs, ieskaitot pamatā esošo tehnoloģiju.

Pircējam nav tiesību pārveidot, publicēt, pārsūtīt, piedalīties satura nodošanā vai pārdošanā, radīt no tā atvasinātus darbus vai izmantot to jebkādā veidā, pilnībā vai daļēji.

E-veikala vietne vai tās daļas ir aizsargātas pret satura pavairošanu, pielāgošanu, modificēšanu, publicēšanu, pārraidei, maldināšanu, pievienošanu citai vietnei. Komerciālā izmantošana vai izmantošana jebkādā veidā un jebkurā datu nesējā ir aizliegta un var tikt sodīta saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem un citiem piemērojamiem tiesību aktiem.

Lejupielādējot ar autortiesībām aizsargātus materiālus no e-veikala, Pircējam netiek nodotas nekādas tiesības.

Plašāka informācija ir pieejama pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

12. Nepilngadīgo personu aizsardzība (personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu)

Pārdevējs nepārdod savas Preces un pakalpojumus apzināti nepilngadīgām personām, nepieprasa un neapkopo to personu datus, kas nav sasniegušas pilngadību vai ko ir iesniegušas nepilngadīgas personas bez vecāku vai aizbildņa piekrišanas. Ja Pārdevējs atklāj, ka persona, kas e-veikalā kopīgo savus personas datus, ir nepilngadīga, Pārdevējs pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka šādi personas dati tiek izdzēsti pēc iespējas ātrāk. Pārdevējs neizmantos šādu personisko informāciju nekādiem mērķiem un nenodos to trešajām personām.

13. Uzkrājumu nodalīšana

Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem ir vai kļūst spēkā neesošs likuma vai regulas grozījumu vai tiesas sprieduma dēļ, tas nekādā veidā neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai pārējo atbilstību.

 

14. Derīgums

Šie Noteikumi un nosacījumi ir spēkā, kamēr Pārdevēja piedāvātās Preces un pakalpojumi ir pieejami tiešsaistē.

15. Pierādījumi

Elektroniskie dokumenti, kas ir pienācīgi uzglabāti drošos apstākļos Pārdevēja un Pārdevēja partneru informācijas sistēmās, tiek uzskatīti par pierādījumu saziņai, pasūtīšanai un samaksai starp pusēm, neskarot Pircēja tiesības sniegt pierādījumus par pretējo ar jebkādiem tiesiski atzītiem līdzekļiem.

-10%

atlaide pirmajam pirkumam!

Tālāk Vairāk

Uzstādiet un izmēģiniet

Lejupielādējiet lietotni HomeARound un izmēģiniet produktu savā interjerā.

Tefal HomeARound logo

Tefal HomeARound