14 dienu atgriešanas tiesības

10 gadu remonta garantija

Pārbaudīta izcelsme

Home
Sūdzības

Sūdzības

INFORMĀCIJA PATĒRĒTĀJAM

 1. Lai iesniegtu sūdzību, atrodiet pirkumu apliecinošu dokumentu (Precēm ar garantiju arī garantijas dokumentu) un nekavējoties sazinieties ar Pārdevēju. Tas ir jāizdara ne vēlāk kā divus mēnešus pēc defekta atklāšanas.
 2. Dokuments, kas apliecina darījuma noslēgšanu vai pārdošanas un darbuzņēmēja garantiju, ir jānorāda sūdzībā vai jāpievieno sūdzībai attiecīgā dokumenta kopija. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt darījuma izpildi apliecinoša dokumenta kopiju.
 3. Bojātu Preču gadījumā jums ir tiesības vispirms pieprasīt, lai Pārdevējs bez maksas salabo vai nomaina preci.
 4. Neizmantojiet Preces ar defektiem, jo tas var padarīt defektu nopietnāku.
 5. Pirkuma cenas samazināšanu vai līguma izbeigšanu un par precēm samaksātās naudas atmaksu var pieprasīt, ja:
  1. Pārdevējam nav iespējams salabot vai nomainīt Preci;
  2. Preču remonts vai nomaiņa nav bijis veiksmīgs;
  3. Pārdevējs nav novērsis Preču trūkumu saprātīgā termiņā, vai
  4. Jums var rasties nepamatotas neērtības.
 6. Pienākums pierādīt defekta cēloņus ir Pārdevējam pirmajos sešos mēnešos pēc pirkuma, vēlāk pienākums pierādīt defekta cēloņus ir jāsaskaņo ar Pārdevēju.
 7. Pārdevējam ir pienākums 15 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas rakstveidā vai rakstiski reproducējamā formā atbildēt uz patērētāja sūdzību un informēt patērētāju par pretenzijas apmierināšanu vai iespējamo sūdzības atrisināšanu, ja vien likumā vai Eiropas Savienības regulā nav noteikts cits termiņš.
 8. Bojātas preces ar aizpildītu pieteikumu, kuru veidlapu var atrast šeit: [šeit ir saite uz pieteikumu], var iesniegt:
 1. Tefal sertificētā servisa centrā (SIA ELEKTRONIKA-SERVISS; adrese: Tadaiķu iela 4, Rīga, LV-1004; tālrunis: +371 67717060) vai
 2. Pārdevējam (kontakti@mail.tefal.lv).

-10%

atlaide pirmajam pirkumam!

Tālāk Vairāk

Uzstādiet un izmēģiniet

Lejupielādējiet lietotni HomeARound un izmēģiniet produktu savā interjerā.

Tefal HomeARound logo

Tefal HomeARound